Aktualności

Wielojęzyczność w systemie LogiShop

Napisany przez Radosław Gołębiowski dnia 28 maja 2009, godzina 11:30 Time

W zastosowaniach informatycznych procesem umiędzynarodowienia (ang. "internationalization and localization") nazywamy zastosowanie odpowiednich technik i metod służących przystosowaniu oprogramowania komputerowego do pracy w różnych wersjach językowych. Użycie tych technik pozwala również na zmianę sposobu wyświetlania walut, dat oraz innych konstrukcji, które są inaczej wyświetlane w dla różnych narodowości. Internacjonalizacja pozwala na tworzenie oprogramowania w różnych wersjach językowych bez konieczności wprowadzania drastycznych zmian w kodzie samej aplikacji.

Integracja technik internacjonalizacji polega na wprowadzaniu odpowiednich komponentów do systemu, użyciu specjalnych metod (helperów) oraz dodaniu bazy tłumaczeń w różnych językach.

Wielojęzyczność

Często używa się skrótu i18n dla procesu umiędzynarodowienia. Liczba 18 oznacza ilość liter w pomiędzy "i" oraz "n" w wyrazie "internationalization" (pierwszą i ostatnią literą słowa) . Podobnie dla słowa "localisation" stosujemy skrót L10n. Inne stosowane również techniki to globalizacja (ang. "gloabalisation") oznaczona przez g11n.

Integracja jQuery w Logishopie

Napisany przez Szymon Sawicki dnia 20 maja 2009, godzina 10:30 Time

W najnowszej wersji uniwersalny system e-commerce, jakim jest Logishop, wykorzystuje do operacji dynamicznych na stronie biblitekę ajaksową jQuery.

 jQuery