Jak działamy

tagi: logisoft + projekt informatyczny

Projekt informatyczny nie jest wbrew pozorom łatwym przedsięwzięciem i wymaga odpowiedniego podejścia oraz stosowania różnych metod zarządczych. Do tego niezbędne są zasoby, takie jak pracownicy, wiedza, stanowiska pracy i inne.

Do każdego projektu przydzielana jest osoba kierująca nim, tzw. kierownik projektu. Jest on odpowiedzialny za kontakt z klientem, ustalenie szczegółowych informacji odnośnie projektu i podejmowanie ważnych decyzji w trakcie prac.

Realizację projektu przeprowadzamy w kilku etapach, uwzględniając potrzeby i zasoby wykorzystywane w przedsięwzięciu. Główne etapy to:

  • zidentyfikowanie problemu i analiza wymagań klienta
  • ustalenie zawartości
  • wybór technologii tworzenia
  • opracowanie modelu projektu
  • kodowanie - prace nad projektem
  • testy
  • wdrożenie systemu

Harmonogram prac może naturalnie ulec zmianie w zależności od typu projektu i stopnia skomplikowania. Działania nasze prowadzą do osiągnięcia jak najlepszego rezultatu, dlatego duży nacisk kładziemy na odpowiedni plan i organizację projektu, bo to jest podstawą sukcesu.