Program do mailingu - mass mailing

tagi: biuletyn informacyjny + mailing + mass mailing + newsletter + program do mailingu + wysyłanie maili + wysyłanie newslettera + wysyłanie wiadomości

Błyskawiczne przekazywanie informacji,  a także coraz powszechniejszy dostęp do Internetu sprawia, że poczta elektroniczna jest obecnie jednym z najbardziej skutecznych mediów reklamowych. E-mail to doskonały sposób komunikacji z klientami. Cechuje go szybkość oraz efektywność, jak również niski koszt operacji. Jednak często wysyłanie newslettera prowadzone jest niezgodnie z obowiązującym prawem, zasadami e-mail marketingu, co tak naprawdę może przysporzyć firmie więcej problemów niż korzyści.

Co to jest mailing ?

Ogólnie rzecz biorąc mailing jest elektroniczną formą reklamy, polegającą na masowych wysyłaniu wiadomości do potencjalnie zainteresowanych danym tematem klientów.

Celem mass mailingu jest integracja jak największej liczby osób, którzy korzystają z Internetu, wokół dobrych treści znajdujących się w sieci, skłonienie ich do odwiedzenia naszego serwisu, zainteresowanie ofertą naszej firmy.

Cechy programu do mailingu

Zanim zdecydujemy się na wdrożenie programu do mailingu, należy przeprowadzić analizę funkcjonalności danego systemu do wysyłania newslettera pod kątem jego przydatności w przedsiębiorstwie. Może się bowiem okazać, że nawet najbardziej popularny program nie będzie odpowiadał wymogom stawianym przez firmę.

Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na:

  • szybką zmianę profilu, aby możliwe było wysłanie mailingu przez danego pracownika w każdej chwili z każdego komputera
  • standard kodowania polskich znaków - stosowane są różne standardy kodowania, w przypadku aplikacji Logimailer stosowany jest standard UTF-8
  • import adresów e-mail oraz danych subskrybentów z pliku
  • pełna edycja danych subskrybenta (umożliwiająca włączenie/wyłącznie go z mailingu, edycję danych osobowych)
  • wysyłanie załączników oraz obrazków
  • personalizacja treści pod kątem pojedynczego usera
  • grupowanie adresó e-mail
  • wyszukiwanie / filtr wyszukiwania subskrybentów
  • opcja planowania wysyłki o określonej porze
  • raporty i statystyki z wysłanego biuletynu informacyjnego

Wysyłanie mailingu w firmie

Cała masa firm prowadzących e-biznes w postaci sklepów internetowych, biur podróży lub nawet zwykłego serwisu informacyjnego stara się powiększyć grono potencjalnych klientów. Żeby tego dokonać, trzeba posiadać profesjonalnie wykonany serwis internetowy, który wpływa na poprawę wizerunku firmy. Należy zbierać również dane o swoich klientach, ich preferencjach oraz zainteresowaniach. Wysyłanie maili powinno dotyczyć jedynie grupy klientów zainteresowanych tematyką. Dalej trzeba zainwestować w odpowiedni program do mailingu lub inaczej do tzw. mass mailingu, a potem na bieżąco przeprowadzać efektywne kampanie e-mailingowe skierowane do użytkowników, których potrzeby są zbieżne z ofertą firmy.

Przed rozpoczęniem jakichkolwiek działań marketingowych za pośrednictwem mailingu, pracownicy odpowiedzialni za wysyłanie maili powinni zapoznać się z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz problematyką spamu.

Warto zdefinionwać własą politykę prywatności i zamieścić jej treść stronie www. Powinna być tam informacja na temat tego, jakie dane są pozyskiwane od klientów oraz w jakich celach, a także informacje o działaniach mających na celu ich zabezpieczenie. Duże znaczenie mają otwarte deklaracje o nieudostępnianiu danych, adresów e-mail innym firmom, co buduje zaufanie wśród własnych i potencjalnych klientów.

Jeśli chodzi o formularz zapisu celem wysyłania newslettera do adresatów, to najlepiej, jak firma przechowuje wyłącznie adres e-mail potencjalnego klienta lub ewentualnie imię, nazwisko i nazwę firmy. Należy wspomnieć, iz wysyłanie maili, które są niechciane jest w Polsce od paru lat ścigane prawem. A tego ciągle wiele osób nie jest świadomych, budowanie własnej bazy adresów wysyłkowych stanowi poważne wyzwanie.