L10n

Wielojęzyczność w systemie LogiShop

W zastosowaniach informatycznych procesem umiędzynarodowienia (ang. " internationalization and localization ") nazywamy zastosowanie odpowiednich technik i metod służących przystosowaniu oprogramowania komputerowego do pracy w...

tagi: L10n + LogiShop + i18n + oprogramowanie sklepu + wielojęzyczność - Czytaj całość